مطالب سایت | پویا اندیش نیاسان

مطالب سایت

فلاتر ویجت هفته Wrap

فلاتر ویجت هفته Wrap

سطرها و ستون ها برای قالب بندی اپلیکیشن ها بسیار عالی هستند. اما گاهی پیش میاد که فرزندان آن ها فضای کافی ندارند. برای این که طرح ما مشکل پیدا نکند باید Wrap استفاده کینم

فلاتر ویجت هفته Expanded

فلاتر ویجت هفته Expanded

سطرها و ستون ها در فلاتر برای قالب بندی اپلیکیشن ها بسیار مناسب است. اما کار با سطرها و ستون ها فضاهای خالی ایجاد می کند. این فضاهای خالی را با Expanded می توان پر کرد.

فلاتر ویجت هفته SafeArea

فلاتر ویجت هفته SafeArea

SafeArea ویجتی است که برای امن سازی محتوای اپلیکیشن ها بر اساس حاشیه های دستگاه های امروزی کاربرد دارد.