نرم افزار سفارشی

طراحی و تولید نرم افزار به سفارش مشتری

ممخاطبین ما به فراخور کسب و کار و استراتژی سازمان خود نیازهای گوناگونی دارند و نرم افزار های آماده همه نیازهای مخاطبین را برآورده نمی سازند. شرکت پویا اندیش نیاسان با دارا بودن کادر مجرب، خود را موظف نموده است که نیازهای سازمان های مخاطب را با ظرافت و دقت برآورده سازد تا ایشان را راضی نگه دارد و سازمانها را به هدفشان در تهیه نرم افزار برساند.

تحلیل نرم افزار

تحلیل گران شرکت در طی چندین جلسه که با مخاطبان می گذارند به شناخت کامل از نیاز مخاطب می رسند و آن را طی سندی به نام گزارش شناخت ارائه می نمایند.

طراحی نرم افزار

پس از تایید سند گزارش شناخت توسط مشتری تیم طراحی شرکت پویا اندیش نیاسان نرم افزار را مطابق با شناخت انجام شده طراحی می نمایند .

پیاده سازی نرم افزار

تیم پیاده سازی شرکت پویا اندیش نیاسان، نرم افزار طراحی شده را بادقت و ظرافت پیاده سازی می نمایند تا نرم افزار تهیه شده هم کارایی لازم را داشته باشد و هم زیبا و کاربر پسند بوده و هم کابری راحتی داشته باشد.

آزمون نرم افزار

هر چند هم که در پیاده سازی نرم افزار دقت کامل شده باشد باز هم نرم افزار نیاز دارند تا چندین بار با داده های واقعی تست شده تا صحت و درستی ورود اطلاعات و جریان های کاری بررسی گردد و در صورت وجود مشکل مجددا توسط تیم پیاده سازی ایرادات رفع گردد

نصب و راه اندازی نرم افزار

کارشناسان شرکت نرم افزار پیاده سازی شده را پس از تست در محل هاست مشتری نصب و راه اندازی می نمایند.

پشتیبانی نرم افزار

وقتی نرم افزار سفارشی مطابق نیاز مشتری نصب و راه اندازی گردید بر خلاف نگاه بسیاری از شرکت ها با نصب و راه اندازی نرم افزار،کار ما به پایان نمی رسد بلکه شرکت پویا اندیش نیاسان در کنار سازمان می مانند تا با توجه به پویایی نرم افزار و در صورت تغییر نیازها و یا بروز مشکل از نرم افزار تهیه شده پشتیبانی نمایند.

مراحل تولید نرم افزار سفارشی نیاسان

چرا باید از نرم افزار مدیریت نشریه نیاسان استفاده نمایید